SZUKASZ NOWOCZESNEJ SZKOŁY JĘZYKOWEJ DLA SIEBIE LUB SWOJEGO DZIECKA?

DOBRZE TRAFIŁEŚ !!!

Jakość i efektywność naszych metod nauczania została doceniona przez rodziców i instytucje zewnętrzne.

Efektem tego jest zrealizowany i wyemitowany przez Telewizję TVP reportaż o naszej szkole!

Film poniżej:

 

Dziś nauka języków obcych nie musi trzymać się sztywnych zasad gramatycznych i długich list ze słówkami umieszczonymi w podręczniku. W naszej szkole nauka języków ma być czymś przyjemnym i BEZSTRESOWYM. W tym celu, aby zapewnić jak największy komfort i uatrakcyjnić przyswajanie języka obcego, wprowadzamy do systemu nauczania nowoczesne technologie: DOTYKOWE TABLICE INTERAKTYWNE za pomocą których nauka języka staje się przyjemniejsza, a opanowanie nowych wiadomości nie jest już udręką. 

 

dzieci, klasy 1-3 i 4-6: założeniem naszej szkoły NIE JEST prowadzenie lekcji tradycyjnych (z jakimi uczniowie spotykają się na co dzień w swoich szkołach), ale nauka poprzez gry i zabawy, osłuchiwanie się, konwersacje oraz odgrywanie sytuacji życia codziennego w klasie, oparte na metodzie TPR (Total Physical Response - reagowanie całym ciałem). W metodzie tej uczniowie wykonują polecenia, komendy nauczyciela, które wymagają ruchu. Bazuje ona na sposobie w jaki dzieci przyswajają język ojczysty. Komunikacja między rodzicami, a dziećmi łączy aspekty zarówno werbalne, jak i ruchowe. Dziecko ruchem odpowiada na mowę rodziców. Następnie odpowiedzi te są pozytywnie utrwalane/nagradzane przez rodziców (za pomocą m.in. mowy). Przez wiele miesięcy dziecko wchłania język, nie będąc jeszcze w stanie mówić. W tym okresie dochodzi do internalizacji języka oraz "łamania systemu". Po tym etapie dziecko jest w stanie spontanicznie reprodukować język/mowę.

 

uczniowie gimnazjum i liceum: nie oczekują już na zajęciach językowych połączenia nauki i zabawy, ale efektywnego przygotowania do czekających ich egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Zajęcia prowadzone są w sposób rozwijający wszystkie sprawności językowe: umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania, przy zachowaniu poprawności leksykalnej i gramatycznej,

 

w przypadku osób dorosłych: na zajęciach kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności skutecznej i płynnej komunikacji.

 

Nasi lektorzy to ludzie z kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych. Każdy z naszych lektorów posiada wysokie kompetencje filologiczne potwierdzone dyplomem wyższej uczelni oraz uprawnienia wychowawczo-pedagogiczne. Nasi lektorzy to zespół kreatywnych i energicznych nauczycieli, którzy pasjonują się swoją pracą i stale doskonalą swoje umiejętności.

 

Dyrektor szkoły posiada wysokie kwalifikacje:

– ukończone studia magisterskie na kierunku filologia angielska, specjalizacja nauczycielska.

Ponadto, liczne pobyty w Nowym Jorku, Kolorado, Kalifornii, Londynie i Dublinie dały jej możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów takich jak:

- Certificate of University of Colorado at Boulder w 2008 roku,

- Certificate of International House New York w 2012 roku oraz

- Certificate of University of Cambridge ESOL Examinations CAE w 2012 roku. 

 

Jak działa DOTYKOWA TABLICA INTERAKTYWNA?

Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem dotykowych tablic interaktywnych. KAŻDA z naszych obszernych sal dydaktycznych wyposażona jest w dotykową tablicę interaktywną AVTEK TT-BOARD 2080 wraz z RM Easiteach, komputer i projektor. 

Tablica interaktywna to rewelacyjne narzędzie dydaktyczne umożliwiające aktywną prezentację różnorodnych treści. W połączeniu z komputerem i projektorem multimedialnym działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu specjalnej powierzchni tablica interaktywna posiada także właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej. Tablice w naszej szkole mogą być obsługiwane przez 2 osoby jednocześnie, zapewniają wysoką rozdzielczość i dokładność.

Nauczyciele otrzymują możliwość prezentowania i ćwiczenia materiału w bardziej atrakcyjny i dynamiczny sposób oraz zyskują czas - ten potrzebny na przygotowanie ciekawej lekcji i ten, który mogą przeznaczyć na efektywne nauczanie podczas zajęć. Oprogramowanie kompatybilne z podręcznikami kursantów to wszystkie kluczowe elementy kursów do nauki języków zgromadzone w jednym miejscu i prezentowane w interaktywnej formie: teksty, ilustracje, gry językowe, ścieżki audio, filmy i animacje, audiowizualne karty gramatyczne, klucze odpowiedzi i transkrypcja nagrań.

 

Dlaczego korzystamy z DOTYKOWYCH TABLIC INTERAKTYWNYCH?

Znakiem naszych czasów jest błyskawiczny rozwój nowych technologii. Dla uczniów z tzw. pokolenia cyfrowego, nowe technologie to nieodłączna część otaczającego ich świata. Wystarczy zaobserwować jak często i chętnie sięgają po przenośne urządzenia do odtwarzania muzyki, korzystają z komputerów i internetu, komunikują się za pomocą telefonów komórkowych itp. Dlaczego zatem nie wykorzystać w szkole ich zainteresowania technologiami? Umiejętne zastosowanie nowoczesnych narzędzi na zajęciach może przynieść wiele korzyści. Kluczem do sukcesu wydaje się być połączenie tradycyjnych metod nauczania z najnowszymi zdobyczami w dziedzinie edukacji cyfrowej. Dzięki temu nauczanie jest nie tylko bardziej efektywne, ale też efektowne.

 

ZALETY STOSOWANIA TABLIC INTERAKTYWNYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM:

- uczeń poprzez doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie szybciej przyswaja wiedzę o otaczającej rzeczywistości,

- pozwalają na lepsze zrozumienie poznawanych treści i doskonalenie umiejętności,

wyzwalają radość z realizowanych zadań, większe zainteresowanie, motywację, zaangażowanie uczniów w proces nauczania – uczenia się,

- wykorzystanie tablic interaktywnych sprawia, że uczniowie są bardziej skoncentrowani i kreatywni, lepiej współpracują z nauczycielem i innymi uczniami, wzrasta ich motywacja do nauki

- tablice interaktywne, dzięki nowoczesnej technologii, łączą funkcję edukacyjną z zabawą

- pomagają skupić uwagę uczniów – wszyscy mogą na bieżąco obserwować to co dzieje się na tablicy i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

- zapewniają uczniom interaktywne środowisko pracy oraz jednakowy dostęp do informacji,

- są interaktywne! Angażują wszystkie zmysły uczniów!

- zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii rozbudzają chęć samodzielnego pogłębiania wiedzy,

- pozwalają lektorowi na tworzenie, zmienianie, dobieranie odpowiednich treści interaktywnych oraz ich dopasowywanie do możliwości i potrzeb uczniów danej grupy,

- dają lektorom, poprzez łatwość operowania obrazem, dużą elastyczność w przygotowaniu, modyfikowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania.

 

Wraz z podręcznikiem uczeń otrzymuje INTERAKTYWNY EBOOK.


INTERAKTYWNY EBOOK – CO TO JEST?

eBook jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym przeznaczonym do odtwarzania na komputerze. To cyfrowy „pomocnik” ucznia, z którym nauka języka angielskiego staje się dobrą zabawą! Pomaga w odrabianiu zadań domowych, dyktandach, nauce słówek, ćwiczeniu czytania i wymowy, powtórkach przed sprawdzianami i ocenie postępów. Dzięki niemu uczeń może także grać w gry komputerowe oraz oglądać filmy i historyjki.

 

JAKIE KORZYŚCI MOŻE PRZYNIEŚĆ PRACA Z INTERAKTYWNYM EBOOKIEM?

Uczeń otrzymuje nowoczesne narzędzie, dzięki któremu może robić postępy szybciej niż przy korzystaniu wyłącznie z tradycyjnych publikacji. Dodatkowo eBook pomaga rozwijać umiejętności informacyjno-komunikacyjne.

Facebook